CAF – czym jest zmienny dodatek walutowy?

CAF - czym jest zmienny dodatek walutowy?

Jesteś właścicielem firmy transportowej? Interesujesz się spedycją? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, zapewne nieraz spotkałeś się z określeniem CAF. Co oznacza ten skrót? Jaką rolę odgrywa w transporcie i co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Czym jest CAF?

CAF (z ang. Currency Adjustment Factor) to zmienny dodatek walutowy. Najczęściej pobierają go spedytorzy, bądź NVOCC, czyli przewoźnicy nieposiadający własnej floty. Ich celem jest kontrolowanie zysków oraz strat wynikających z wahań kursów waluty. Uzyskanie takiego dodatku to również sposób na rekompensatę wahań kursów, w wyniku których stawki frachtowe mogą ulec zmianie. CAF w pewnym stopniu pokrywa koszty ponoszone przez spedytora rozliczającego się z przewoźnikami, którzy korzystają z innych walut, niż on sam. Ponadto pozwala zabezpieczyć przewoźników przed ryzykiem, jakie mogą ponieść wskutek zmiennych kursów walut.

CAF wykorzystywany jest nie tylko w transporcie morskim, ale i w transporcie międzynarodowym. Spedytorzy decydują się na rozwiązanie tego typu w celu obniżenia rentowności prowadzonych przez siebie działań spedycyjnych. Należy tutaj wspomnieć, że zmiana wartości cen ponoszonych w ramach świadczenia usług transportowych opiera się głównie na średniej arytmetycznej kursów Narodowego Banku Polskiego z danego okresu. Właściciele firm transportowych często decydują się na połączenie CAF i BAF (Bunker Adjustment Factor), czyli dodatku paliwowego. Razem dają dużo lepsze rezultaty.

CAF — jak liczyć?

Firmy przewozowe naliczają CAF indywidualnie. Warto dodać, że każde przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zmiany ich sposobu naliczania. Wartość dodatku walutowego ustalana jest najczęściej raz na miesiąc. Każda z firm ustala kurs bazowy. Może nim być średnia kursów waluty z ostatnich miesięcy. Aby otrzymać wartość zmiennego dodatku walutowego w danym okresie, wystarczy policzyć różnicę między aktualnym kursem, a kursem bazowym.

Zmienny dodatek walutowy może mieć znaczący wpływ nie tylko na Twoje stawki frachtowe, ale i na Twoje zyski. CAF może być naliczane np. między przewoźnikami transportującymi towary ze Stanów Zjednoczonych do państw znajdujących się w regionie Oceanu Pacyficznego. Każdy spedytor uzna, że CAF pełni bardzo ważną rolę dodatku do cen za ponoszone przez niego usługi transportowe. Przeprowadzając odpowiednie analizy dotyczące zmiennego dodatku walutowego, każda firma będzie w stanie dowiedzieć się, dlaczego obowiązują takie, a nie inne stawki cenowe.

Przykład zmiennego dodatku walutowego

Jak wcześniej wspomnieliśmy każda z firm liczy CAF indywidualnie. Istnieje jednak wzór, który pozwoli obliczyć przykładowy CAF.

Potrzebujemy następujących wartości:

  • średnia wartość rocznego kursu sprzedaży określonej waluty w danym roku (KB),
  • średnia wartość miesięcznego kursu obcej waluty obcej, która naliczana jest na podstawie kursu ogłoszonego przez NBP w danym miesiącu (KM),
  • wskaźnik procentowy, który określa stosunek świadczenia międzynarodowych usług spedycyjnych, ponoszonych w złotówkach do wszystkich kosztów, jakie ponosi przewoźnik w wyniku świadczenia usług spedycyjnych (W).

Aby obliczyć zmienny dodatek walutowy, korzystamy ze wzoru: CAF = (KB – KM) x W / KB.

Jak widzisz zmienny dodatek walutowy, pozwala pokryć spedytorom część kosztów, jakie ponoszą w wyniku świadczenia usług transportowych. CAF jest więc bardzo przydatny, ponieważ dzięki niemu, przewoźnicy mogą zaoszczędzić nieco gotówki. W dodatku, każda firma ustala go indywidualnie i w każdym momencie może zmienić sposób jego naliczania, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem dla właścicieli przedsiębiorstw transportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *