Wspólna Taryfa Celna – czym jest, gdzie i co obowiązuje?

Wspólna Taryfa Celna – czym jest, gdzie i co obowiązuje?

Klasyfikacja towarów jest istotnym zagadnieniem zarówno dla wpływów państwa jak i kontroli dotyczącej importowanych lub eksportowanych materiałów.
Jak prawidłowo sklasyfikować towar, aby dostawa przebiegła stosunkowo sprawnie, nie generując przy tym dodatkowych kosztów?

Wspólna Taryfa Celna – co to jest?

Jest to urzędowy system służący do klasyfikacji towarów, regulują ją wyznaczone zasady oraz wymogi, posługują się nim wszystkie agencje celne.

Wykaz ten uporządkowuje poszczególne towary lub całe ich grupy, które podlegają ocleniu, uwzględniając wszelkie stawki celne.
We wspólnej taryfie celnej znajdują się również zagadnienia takie jak: zwolnienie z cła lub informacje dotyczące zniżek, czy lista towarów, których wywożenie z danego kraju jest nielegalne

Całość segregacji towarowej we Wspólnej Taryfie Celnej to 21 sekcji i 99 działów, co daje blisko 22 000 poszczególnych produktów.
Na taryfę celną składają się dwa główne parametry, a są nimi: nomenklatura taryfowa oraz wynik wykonanych obliczeń z tabeli stawek celnych.

Co zawiera się we Wspólnej Taryfie Celnej?

Polska podobnie jak reszta krajów, które przynależą do Unii Europejskiej są zobowiązane do przestrzegania Wspólnej Taryfy Celnej TARIC, za której regulacje oraz kierowanie odpowiada Komisja Europejska.

Lista na bieżąco aktualizowanych informacji zawiera:

 • stawkę cła – mogą to być stawki procentowe lub dana kwota za jednostkę,
 • wagi lub ilości,
 • kody towarowe,
 • podstawy prawne,
 • czas ważności taryf celnych,
 • informacje regulujące import oraz eksport,
 • kontyngenty taryfowe,
 • zwolnienie z cła,
 • wyrównanie cła,
 • towary, których import, czy eksport jest zakazany.

Jakie konsekwencje wynikają z niewłaściwej klasyfikacji?

Błędy prawne dotyczące towarów zwykle idą w parze z dodatkowymi opłatami. Na źle sklasyfikowany towar może zostać nałożone dodatkowe cło, a dostarczenie towaru do klienta może się znacząco wydłużyć.

Aby ochronić swój biznes przed stratami materialnymi oraz przestojem należy rzetelnie i dokładnie podejść do całego procesu. Unikanie najczęściej popełnianych błędów, powinno zredukować ryzyko strat do minimum, a są nimi:

Zbyt niska opłata

Jeśli przy odprawie instytucja dopatrzyła się zaniżenia opłaty celnej np. z powodu złej taryfy skutkować może wyrównaniem do wymaganej kwoty oraz dodatkowo naliczonymi odsetkami.

Zbyt wysoka opłata

Pomyłka dotycząca wymaganej kwoty może wystąpić w dwie strony. Jednak w tym przypadku można otrzymać należność poprzez wystosowanie wniosku o zwrot nadpłaty. Należy też pamiętać, że samo złożenie wniosku nie daje gwarancji zwrotu, może on równie dobrze zostać odrzucony.

Czy interpunkcja ma znaczenie w zapisie taryf?

Błędna interpretacja, czy też czytanie bez skupienia się na znakach przestankowych może sporo namieszać w odpowiednim sklasyfikowaniu towaru.
Przeoczenie znaku interpunkcyjnego w taryfach celnych niesie za sobą dużo większe skutki, niż mogłoby się to wydawać.

Taki błąd może wpędzić w dodatkowe koszty, ponieważ brak, chociażby jednego znaku przestankowego, może wpłynąć na czynniki, jakimi są np. wykluczenia, oznaczenie poziomu, a także objaśnienia.

O jakich znakach trzeba szczególnie pamiętać?

 • Myślnik – ilość myślników jest szczególnie pomocna do sprecyzowania pozycji, na jakiej powinien się znajdować dany towar.
 • Przecinek – głównie służy do oddzielenia opisów klasyfikacyjnych.
 • Średnik – najczęściej znajdują się w nagłówkach, oddzielają pojęcia, które nie są ze sobą powiązane.
 • Dwukropek – stosowany jest, gdy dany opis posiada dodatkowe uwagi.

Wspólna Taryfa Celna – podsumowanie

Reguluje ona klasyfikacje towarów, jak i grup towarowych głównie pod kątem opłat celnych lub zakazu importu czy eksportu.

Na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Wspólna Taryfa Celna, dlatego przed sprzedażą lub kupnem towarów należy zapoznać się z kryteriami, które pomogą właściwie sklasyfikować towar oraz uniknąć strat czy przestojów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *